ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090122
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  090122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphoprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางตาเณร
ตำบล :
  หาดอาษา
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  poprasit@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหาดอาษา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน