ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090124
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  090124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATINTARAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตลุก
ตำบล :
  ตลุก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056433513
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2465
อีเมล์ :
  intaram49@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:03:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)


นายสนธยา โชติภิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน