ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090125
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  090125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  -
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโคกเข็มฯ
ตำบล :
  ตลุก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056478967
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:01:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)


นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน