ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090126
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  090126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านหนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbannong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนอง
ตำบล :
  ตลุก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056433375
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/07/2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านหนอง


นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน