ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090127
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  090127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangkaituan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางไก่เถื่อน
ตำบล :
  ตลุก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056433511
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/07/2484
อีเมล์ :
  foresthen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)


นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน