ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะปราง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090128
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  090128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะปราง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadmaprang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านงิ้ว
ตำบล :
  โพนางดำออก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056432147
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  wadmaprang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนางดำออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะปราง


นายธนาสันต์ จำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปราง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน