ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090130
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  090130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsamor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสวนมะม่วง
ตำบล :
  โพนางดำออก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056432159
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค.2460
อีเมล์ :
  samor257@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนางดำออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)


นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน