ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090132
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  090132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat nom tho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนมโฑ
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  0810360189
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  J_sak56@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สปช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)


นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน