ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090133
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  090133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhaokaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเขาแก้ว
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  0989744654
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/07/2471
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13:55:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน