ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดอาษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090135
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  090135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหาดอาษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathadasa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหาดอาษา
ตำบล :
  หาดอาษา
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056432220
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  wadhadasa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดอาษา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:06:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหาดอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดอาษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน