ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090136
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  090136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmafoh School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดมะฝ่อฯ
ตำบล :
  โพนางดำตก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  0860808281
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  mafoh.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:31:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)



ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน