ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090137
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  090137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatKhokJan School.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกจันทน์
ตำบล :
  โพนางดำตก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056436459
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  watkookjanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนางดำตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:01:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกจันทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน