ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090138
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  090138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKlongYang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองยาง
ตำบล :
  โพนางดำตก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนางดำตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:11:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองยาง


นางภัทรมน จงธนวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน