ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090139
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  090139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattaku(Somjitrachaneeupatham)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเกาะ
ตำบล :
  โพนางดำตก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  065-5060590
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2492
อีเมล์ :
  18010091@cnt.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนางดำตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน