ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090140
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  090140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kongkaram Khum Man Phum Mara Pracha San
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคงคาราม
ตำบล :
  โพนางดำตก
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056410610
โทรสาร :
  056410610
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กุมภาพันธ์ 2465
อีเมล์ :
  watkongkaram_school@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนางดำตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:33:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน