ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090141
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  090141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkumphang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดกำแพง
ตำบล :
  สรรพยา
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056436458
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  watkhumpang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าพระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกำแพงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน