ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090142
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  090142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลวงสิริบูรณาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Luangsiribooranaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดหลวงฯ
ตำบล :
  สรรพยา
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056436369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ก.ค. 2493
อีเมล์ :
  watluangs@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์สรรพยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าพระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:08:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน