ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090143
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  090143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรางจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rangjik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านรางจิก
ตำบล :
  ไพรนกยูง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0862045805
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2508
อีเมล์ :
  rangjik.hk02@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรนกยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:15:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรางจิก


นางสาวนุชรินทร์ วันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน