ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090144
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  090144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพรหมวิหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphomvihan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อพระ
ตำบล :
  ไพรนกยูง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056948563
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤศจิกายน 2490
อีเมล์ :
  krunanthaporn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศุนย์ประสานงานการศึกษาหันคา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรนกยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กันยายน 2560 เวลา 08:10:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร


นายจีระศักดิ์ ใจแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมวิหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน