ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090145
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  090145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprainokyoong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไพรนกยูง
ตำบล :
  ไพรนกยูง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0835495495
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2514
อีเมล์ :
  parinokyoong2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรนกยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10:51:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)


นายสุพจน์ มหาสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน