ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090146
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  090146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอ้ายสาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangnos-sam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองอ้ายสาม
ตำบล :
  ไพรนกยูง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056410966
โทรสาร :
  056410966
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  sakulna.nok@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรนกยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 07:19:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม


นายสมพร ม่วงพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน