ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090147
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  090147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแจง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองแจง
ตำบล :
  เด่นใหญ่
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0810422723
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เด่นใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแจง


นายสมชาย มาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน