ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090148
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  090148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังเดือนห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangdernha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านวังเดือนห้า
ตำบล :
  ไพรนกยูง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0987950772
โทรสาร :
  056415896
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  thueanpwanchalerm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรนกยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเดือนห้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน