ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090149
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  090149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachumtham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทับนา
ตำบล :
  บ้านเชี่ยน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056406728
โทรสาร :
  056406728
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ก.ค. 2463
อีเมล์ :
  Prachumtham088@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หันคา ศูนย์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเชี่ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:09:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน