ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090153
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  090153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไกรราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kriratwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองทาระกู
ตำบล :
  บ้านเชี่ยน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  091-8424736
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11:53:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา


นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน