ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090154
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  090154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongtum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองคต
ตำบล :
  วังไก่เถื่อน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  watklongtumschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไก่เถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:09:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองธรรม


นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน