ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090155
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  090155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกะโดน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONKADONE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนกะโดน
ตำบล :
  วังไก่เถื่อน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  089 2726313
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ธันวาคม 2483
อีเมล์ :
  bandonkadone@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไก่เถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:39:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกะโดน


นายชลธิศ พวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกะโดน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน