ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090156
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  090156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tabanlaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ตำบล :
  วังไก่เถื่อน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056451504
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  18010158@cnt.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไก่เถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11:30:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)


นางเสาวภา ปานทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน