ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090157
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  090157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวิจิตรรังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Wijitrangsan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านควาย
ตำบล :
  วังไก่เถื่อน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056410901
โทรสาร :
  056410902
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2474
อีเมล์ :
  vijitrangsan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน