ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090158
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  090158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  STUSANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวัดสะตือสิงห์
ตำบล :
  วังไก่เถื่อน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0898566615
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤศจิกายน 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หันคา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไก่เถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)


นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน