ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำเข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090159
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  090159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำเข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tumkea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวัดถ้ำเข้
ตำบล :
  วังไก่เถื่อน
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0926379559
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หันคา1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไก่เถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:42:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำเข้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน