ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090160
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  090160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนอัมพวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsuanampavan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านพวก
ตำบล :
  หันคา
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056452355
โทรสาร :
  056452355
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08:03:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนอัมพวันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน