ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090161
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  090161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watradsattharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนกะพี้
ตำบล :
  เด่นใหญ่
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0899942925
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  watradsattaram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เด่นใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:42:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม


นางสาววันทนา มหาสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน