ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090163
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  090163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเด่นใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdenyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเด่นใหญ่
ตำบล :
  เด่นใหญ่
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056946030
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10102486
อีเมล์ :
  denyaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เด่นใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:23:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่


นางสาวนวพรรษ พรมสละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเด่นใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน