ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090164
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  090164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansagaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสระแก้ว
ตำบล :
  เด่นใหญ่
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0882801529
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  bansrakaew2017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหันคา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เด่นใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 17:12:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระแก้ว


นายวิรัตน์ แสงสิมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน