ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองต่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090165
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  090165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองต่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองต่อ
ตำบล :
  หันคา
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  0819538186
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม 2493
อีเมล์ :
  bannongtoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 18:37:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน