ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวงเดือน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090166
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  090166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวงเดือน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwongduen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวงเดือน
ตำบล :
  สามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  056489113
โทรสาร :
  056489113
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  watwongduen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามง่ามพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวงเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงเดือน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน