ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกหมู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090167
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  090167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกหมู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhokmue School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกหมู
ตำบล :
  ห้วยงู
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  0810396019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  s140524@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:49:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกหมู


นางสาวปรานอม พรหมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหมู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน