ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองเกษม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090168
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  090168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองเกษม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watklongkasem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังจิก
ตำบล :
  สามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  056407361
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามง่ามพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2563 เวลา 15:57:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกษม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน