ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090170
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  090170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนคลองจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonklongjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองจันทน์
ตำบล :
  ห้วยงู
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  0610946619
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  Klongjan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 11:59:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์


นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน