ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090171
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  090171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมื่นเทพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muenthep school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหมื่นเทพ
ตำบล :
  ห้วยงู
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  056457070
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ตุลาคม 2507
อีเมล์ :
  10000thep@gtmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:12:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ


นายภาณุวัฒน์ เรืองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นเทพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน