ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090172
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  090172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthakaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าแก้ว
ตำบล :
  ห้วยงู
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  0842355011
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กุมภาพันธ์ 2463
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11:10:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าแก้ว


นายพิทักษ์ ปานเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน