ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090174
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  090174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีเจริญธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srijarerntam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนจันทร์
ตำบล :
  หนองแซง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  056489708
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14072483
อีเมล์ :
  wstm2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:05:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม


นายเอกภพ เกิดอ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน