ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090175
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010166
รหัส Obec 6 หลัก :
  090175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอรัญญวาสี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watarunyawasri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนไร่
ตำบล :
  หนองแซง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056415802
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  aranyawasri@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี


นายกิตน์บดี สุดมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญวาสี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน