ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090176
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  090176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชัฏฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchatfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านชัฏฝาง
ตำบล :
  หนองแซง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  0996120805
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  Banchatfang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:27:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง


นายพิชัย นิยมรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัฏฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน