ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090179
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  090179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsradoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสระดู่
ตำบล :
  หนองแซง
อำเภอ :
  หันคา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17160
โทรศัพท์ :
  056415900
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2548
อีเมล์ :
  sradu2485@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:42:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระดู่


นางมณฑา อ่อนสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน