ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090180
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  090180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังน้ำขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangnamkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังน้ำขาว
ตำบล :
  วังตะเคียน
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056010117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:23:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว


นายสุวิน สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน