ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090181
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  090181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangnongwai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองหวาย
ตำบล :
  วังตะเคียน
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056440006
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  schoolbannongwai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหวาย


นางสาวกชพร วราห์รุนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน