ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090182
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010186
รหัส Obec 6 หลัก :
  090182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหนองมะโมง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANNONGMAMONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านร่มโพธิ์ (บ่อลึก)
ตำบล :
  วังตะเคียน
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056410639
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/05/2499
อีเมล์ :
  anubannongmamong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11:33:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง


นายธนกร สุมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน