ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090183
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  090183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangtakien
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังตะเคียน
ตำบล :
  วังตะเคียน
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056010125
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2562 เวลา 13:30:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)


นายจำนงค์ คลังสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน